Next Examination: 27 January 2019. Registration deadline: 18 December 2018

Program Vocational English Certificate to innowacyjny projekt oceniania (diagnozowania) i egzaminowania, którego celem jest rozwijanie kluczowych umiejętności w zakresie języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo, pogłębianie wiedzy z danej dziedziny oraz wszechstronne podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

Egzaminy VEC są starannie opracowane przez ekspertów z określonych branż i dzięki temu obfitują w materiały odzwierciedlające autentyczne sytuacje, występujące na co dzień w miejscu pracy.