Next Examination: 27 January 2019. Registration deadline: 18 December 2018

Nauczyciele języka angielskiego uczący prywatnie mogą zarejestrować swoich uczniów na egzaminy VEC w podany poniżej sposób. Należy jednak zwrócić uwagę, że kandydaci uczący się prywatnie lub samodzielnie, nie są upoważnieni do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w kursie (Certificate of Attendance). Taki certyfikat mogą otrzymać wyłącznie osoby, które zapiszą się na kurs jezyka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo i będą w nim uczestniczyć w sposób zgodny z zasadami ustalonymi przez autoryzowanego organizatora kursu.

 

Kandydaci indywidualni lub przygotowujący się samodzielnie mogą się zapisać na egzamin VEC poprzez rejestrację bezpośrednio na portalu INTERVENG polegającą na utworzeniu konta kandydata i wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego. Mogą także skontaktować się z lokalnym Administratorem Krajowym (Country Administrator) i zarejestrować się za jego pośrednictwem. Każdy kandydat, który zda egzamin otrzyma Certificate of Examination.