Examinations are postponed until further notice due to Covid-19 restrictions

VEC oferuje dwa rodzaje certyfikacji: Certificate of Attendance (certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie) oraz Certificate of Examination (certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu). Uzyskanie powyższych certyfikatów może otworzyć nowe perspektywy zawodowe w kraju i za granicą. Zarówno kurs przygotowawczy, jak i sam egzamin są opracowywane i monitorowane przez Express Publishing oraz zatwierdzane przez University of Greenwich. Surowe kryteria stosowane przez obie instytucje czynią z tego certyfikatu dokument odpowiadający wymogom współczesnego, konkurencyjnego rynku pracy.

 

Do otrzymania Certificate of Attendance uprawnione są osoby, które spełniły dwa wymagania:
1) uczęszczały na jeden z kursów Vocational English (języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo) oferowanych przez autoryzowane centra szkoleniowe (Centres for Vocational English Training, CVETs),
2) przygotowały z wybranego obszaru zawodowego portfolio językowe zawierające: 21 kwizów, 3 testy, 9 prac pisemnych oraz 3 zadania ustne (nagrane w formacie MP3). Portfolio należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i na żądanie INTERVENG udostępnić je za pośrednictwem Administratora Krajowego.

Kursy są specjalnie zaprojektowane tak, aby uczący się języka zdobyli wiedzę i nabyli umiejętności potrzebne im w wybranej dziedzinie, zwiększając przy tym ich szanse na zdanie egzaminu. Należy jednak podkreślić, że posiadanie Certificate of Attendance nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu VEC.

 

Certificate of Examination otrzymują osoby, które uzyskały pozytywny wynik na egzaminie VEC w wybranym obszarze zawodowym. Egzaminy VEC są przeprowadzane w autoryzowanych centrach egzaminacyjnych (Centres for Vocational English Examinations, CVEEs) w ustalonych wcześniej terminach.

 

Download Certificate of Attendance Sample

Download Certificate of Examination Sample