Examinations are postponed until further notice due to Covid-19 restrictions

Globalizacja lokalnych rynków otworzyła przed sektorem zatrudnienia nieograniczone możliwości, co skutkuje mobilnością osób czynnych zawodowo na niespotykaną dotąd skalę. Jednak przemiany powodują, że pracownicy stają przed nowymi wyzwaniami, a porozumiewanie się w międzynarodowym środowisku staje się umiejętnością o kluczowym znaczeniu. W odpowiedzi na nowe potrzeby rynku pracy Express Publishing oraz University of Greenwich nawiązały partnerską współpracę w celu opracowania i wdrożenia egzaminu z zakresu języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo – Vocational English Certification (VEC). INTERVENG to dział wydawnictwa Express Publishing utworzony wyłącznie w celu administrowania procesem egzaminowania i oceniania.

 

Unikalny, międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo (English for Specific Purposes, ESP).

VEC to innowacyjny egzamin, który obejmuje największą liczbę zawodów istniejących na współczesnym rynku pracy. Jako taki, jest wartościowym potwierdzeniem umiejętności językowych w zakresie wybranego zawodu i w warunkach silnej konkurencji może stać się punktem z CV dającym przewagę kandydatowi ubiegającemu się o pracę.

 

Materiał testowy odzwierciedlający prawdziwe sytuacje z miejsca pracy.

Egzaminy są starannie opracowywane przez ekspertów z danej dziedziny i obejmują szeroki wybór sytuacji, z którymi najprawdopodobniej zetkniesz się w codziennej pracy.

 

Rozwój zawodowy.

Przygotowania do egzaminu pomogą Ci w opanowaniu podstawowej terminologii funkcjonującej w wybranym lub już wykonywanym przez Ciebie zawodzie. Nabyte umiejętności przydadzą się od razu i będą Ci służyć w czasie całej kariery zawodowej.

 

Gwarantowana jakość egzaminu.

Kurs przygotowawczy i egzamin są ściśle monitorowane przez INTERVENG oraz zatwierdzane przez University of Greenwich. Rygorystyczne kryteria stosowane przez obie instytucje powodują, że zarówno certyfikat uczestnictwa (Certificate of Attendance), jak i certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu (Certificate of Examination) są dokumentami dokładnie odpowiadającymi aktualnym wyzwaniom konkurencyjnego, globalnego rynku pracy.