Examinations are postponed until further notice due to Covid-19 restrictions

1. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice
dr Anna Sobczyk-Kolbuch – Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego oraz Współpracy z Zagranicą
Tel. +48 607 268 514 (poniedziałek – środa w godz. 8:00–14:00)
E-mail: Anna.Sobczyk-Kolbuch@gwsh.pl
http://www.gwsh.pl

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów mgr Renata Kozioł – Zastępca Dyrektora Instytutu Humanistyki
Tel. 14 63 16 551
E-mail – Sekretariat Instytutu Humanistyki: ih@pwsztar.edu.pl
https://pwsztar.edu.pl/uczelnia/egzaminy-vec

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Hrubieszowska 2, 22-400 Zamość mgr Konrad Niewiadomski – Kierownik Studium Języków Obcych
Tel. 84 638 34 00, +48 887 309 150
E-mail: niewiadomski.konrad@pwszzamosc.pl
http://pwszzamosc.pl/certyfikaty-jezykowe.htm