Examinations are postponed until further notice due to Covid-19 restrictions

Kandydaci otrzymują certyfikaty Vocational English Certificate of Attendance i/lub Vocational English Certificate of Examination za pośrednictwem Administratora Krajowego (Country Administrator) lub autoryzowanego centrum szkoleniowego (CVET) w terminie 6–8 tygodni po ogłoszeniu wyników egzaminu.

 

Ci kandydaci, którzy pomyślnie zdali egzamin VEC, a zapisali się na niego indywidualnie (nie za pośrednictwem autoryzowanego centrum szkoleniowego), otrzymują powiadomienie o wyniku drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji. Certyfikat Vocational English Certificate of Examination zostanie wysłany przesyłką kurierską na podany adres pocztowy.