Next Pen&Paper Examination: 21 June 2020. Registration deadline: 30 May2020 - Online examinations available on-demand!

Kandydaci otrzymują certyfikaty Vocational English Certificate of Attendance i/lub Vocational English Certificate of Examination za pośrednictwem Administratora Krajowego (Country Administrator) lub autoryzowanego centrum szkoleniowego (CVET) w terminie 6–8 tygodni po ogłoszeniu wyników egzaminu.

 

Ci kandydaci, którzy pomyślnie zdali egzamin VEC, a zapisali się na niego indywidualnie (nie za pośrednictwem autoryzowanego centrum szkoleniowego), otrzymują powiadomienie o wyniku drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji. Certyfikat Vocational English Certificate of Examination zostanie wysłany przesyłką kurierską na podany adres pocztowy.