Examinations are postponed until further notice due to Covid-19 restrictions

Osoba chcąca uzyskać certyfikat poświadczający zdanie egzaminu VEC (Certificate of Examination) powinna się najpierw zarejestrować na egzamin z wybranej specjalności.

 

Uczestnictwo w kursie w centrum szkoleniowym (CVET) nie jest obowiązkowe, żeby dokonać rejestracji na egzamin. Jednak zdecydowanie zaleca się, by kandydaci uczęszczali na kurs języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo i wykonali zadania znajdujące się w portfolio ewaluacyjnym. Zadania te są zaprojektowane w tak sposób, by uzupełniały process egzaminowania oraz znacząco przyczyniały się do nabywania doświadczenia w uczeniu się języka angielskiego zawodowego. Ponadto pracownicy centrum szkoleniowego (CVET) pomogą kandydatom w procesie rejestracji.

 

Kandydaci mogą także zarejestrować się na egzamin bezpośrednio na portalu INTERVENG.

 

• Pierwszy krok procedury rejestracyjnej – od kandydatów wymaga sie podania danych osobowych (imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia), a następnie wybrania dziedziny, w ramach której chce przysąpić do egzaminu VEC. W trakcie rejestracji każdemu kandydatowi zostaje przypisany niepowtarzalny numer, który jest też kodem identyfikacyjnym używanym w całym procesie egzaminowania i oceniania osiągnięć na egzaminie VEC.

 

• Po pomyślnym wprowadzeniu wszystkich danych osobowych kandydat otrzymuje potwierdzenie (Confirmation of Data Entry). Zawiera ono podane przez kandydata dane osobowe, wybraną dziedzinę egzaminu, a także wysokość opłaty za egzamin i formy płatności. Zadaniem każdego kandydata jest sprawdzić, czy informacje znajdujące się na Confirmation of Data Entry są poprawne (na tym etapie możliwa jeszcze jest korekta). Bardzo istotne jest, by kandydaci dokładnie sprawdzili i potwierdzili dane na Confirmation of Data Entry, gdyż te informacje zostaną wykorzystane do przygotowania certyfikatów.

 

• Kandydat wybiera formę płatności w celu wniesienia opłaty za egzamin.

 

• Rejestracja kandydata jest zakończona dopiero po wniesieniu przez niego opłaty za egzamin. Po zakończeniu rejestracji każdy kandydat otrzymuje w formie elektronicznej Personal Examination Ticket zawierający jego dane osobowe, niepowtarzany numer identyfikacyjny, wybraną dziedzinę egzaminu oraz datę, godzinę i nazwę centrum egzaminacyjnego, w którym egzamin zostanie przeprowadzony.

 

Przejdź do Portalu INTERVENG, by utworzyć swoje konto lub się zalogować.