Next Pen&Paper Examination: 21 June 2020. Registration deadline: 30 May2020 - Online examinations available on-demand!

Kandydaci uczący się prywatnie lub samodzielnie nie są uprawnieni do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w kursie (Certificate of Attendance). Taki certyfikat mogą otrzymać wyłącznie osoby, które zapiszą się na kurs języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo i będą w nim uczestniczyć.

 

Kandydaci indywidualni (uczący się prywatnie lub samodzielnie) mogą się zapisać na egzamin VEC poprzez rejestrację bezpośrednio na portalu INTERVENG polegającą na utworzeniu konta kandydata i wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego. Mogą także skontaktować się z Administratorem Krajowym (Country Administrator) i zarejestrować się za jego pośrednictwem. Każdy kandydat, który zda egzamin otrzyma Certificate of Examination.