Examinations are postponed until further notice due to Covid-19 restrictions

Centrum egzaminacyjne – Center for Vocational English Examinations (CVEE) – dysponuje pełną infrastrukturą, tak w zakresie pomieszczeń, jak i możliwości technicznych, niezbędną do zapewnienia właściwego przebiegu egzaminu VEC.

 

Centra egzaminacyjne (CVEEs) to takie placówki, które spełniają wymagania i posiadają autoryzację do przeprowadzania egzaminów VEC i nadzorowania ich przebiegu. Centra są wybierane przez Administratora Krajowego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez INTERVENG.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana uzyskaniem statusu autoryzowanego centrum egzaminacyjnego, pobierz plik z opisem wszystkich niezbędnych wymagań (CVEE Requirements), wypełnij formularz zgłoszeniowy (CVEE Application Form) i wyślij go pocztą do Administratora Krajowego lub na adres e-mail: vec@egis.com.pl.