Examinations are postponed until further notice due to Covid-19 restrictions

Każdy kandydat jest uprawniony do zarejestrowania się na egzamin VEC w dowolnym dostępnym obszarze zawodowym i, po zdaniu egzaminu, do otrzymania certyfikatu Vocational English Certificate of Examination.

 

Kandydaci, którzy będą uczęszczać na jeden z kursów Vocational English (języka angielskiego specjalistycznego / ukierunkowanego zawodowo) oferowanych przez autoryzowane centra szkoleniowe – Centres for Vocational English Training (CVETs) – będą uprawnieni do otrzymania Certificate of Attendance pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w programie kursu. Kursy są specjalnie zaprojektowane tak, aby obejmowały cały program nauczania z danej dziedziny, zwiększając przy tym szanse kandydata na zdanie egzaminu. Jednakże posiadanie Certificate of Attendance nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu VEC.

 

Kandydaci indywidualni lub przygotowujący się samodzielnie mogą się zapisać na egzamin VEC poprzez rejestrację bezpośrednio na portalu INTERVENG polegającą na utworzeniu konta kandydata i wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego. Mogą także skontaktować się z lokalnym Administratorem Krajowym (Country Administrator) i zarejestrować się za jego pośrednictwem. Każdy kandydat, który zda egzamin otrzyma Certificate of Examination.