Next Examination: 27 January 2019. Registration deadline: 18 December 2018

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice
dr Anna Sobczyk-Kolbuch – Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego oraz Współpracy z Zagranicą
Tel. +48 607 268 514 (poniedziałek – środa w godz. 8:00–14:00)
E-mail: Anna.Sobczyk-Kolbuch@gwsh.pl
http://www.gwsh.pl